KOPARKA ELEKTRYCZNA – TB 20e

DANE TECHNICZNE TB 20e

Ciężar maszyny
2.010 kg

Napięcie
73,0 V

Głębokość wykopu
2.390 mm

Szerokość podwozia
980–1.300 mm

Wysokość całkowita
2.280 mm